Välkommen till IDEA

 

Vi kan byggbranschen och vi kan IT.
Därför kan vi hjälpa till med att ta fram rätt verktyg för byggbranschens behov.

Vi vet vad som krävs.
Som HOAB gruppens egen uppfinnarverkstad utvecklar och specialiserar vi programvaror. System som ger bättre uppföljning, och därmed leder till ökad kontroll av kostnader och kvalitet. Vi skräddarsyr lösningar till exempel i CAD-program.

Vårt mål är att våra system
ska vara enkla och kompatibla med andra system. Det ska inte behövas komplicerade manualer eller ständig support. Vi ger dig stabila, praktiska och användarvänliga lösningar.

Vi kan erbjuda HC2000 som är ett internetbaserat projektnätverk, speciellt anpassat för byggbranschens krav på hög säkerhet och god samordning.
HC2000 har utvecklats i första hand som ett stöd till våra projektledare för att dessa på ett effektivtivare sätt skall styra, leda och administrera dokument och inforamtion i sina projekt. Behoven bygger på mångårig erfarenhet av projektledning där basen är projektorganisationen, entreprenadjuridik och de olika skeendena i processen. Stor vikt har lagts på spårbarhet av dokument och händelser för att på detta sätt erhålla en tydlig styrning och dokumentation  genom hela projektet.
Ursprunget till HC2000 skapades reda på mitten av 1990-talet och har sedan dess förbättrats och utvecklats allt eftersom behoven förändrats. HC2000 administreras av IDEA AB och ett stort antal projekt har under årens lopp passerat genom våra servrar.

        


Aktuellt

DWG MODIFIER är ett verktyg som kan användas i AutoCAD® Architecture för att modifiera upptill 2000 ritningar åt gången. Verktyget är lätt anpassningsbart för användarens behov. Verktyget är kostnadsfritt, Plug-in för DWG MODIFIER kan köpas av oss.

 

Applikation
Under 2009 har vi utvecklat en applikation i AutoCAD® Architecture som omvandlar ritningsinnehåll till rumsbeskrivningar, styckelistor, mängdbeskrivningar etc. Programmet används idag i projektering hos arkitektkontor.

 

Integration 
Integration av Visma Administration (SPCS) och Kontoret 97 har utförts under 2009. Detta har medfört stor effektivisering av Byggadministration Harald Olsson ABs faktureringsrutiner.

  

BYGGEK är ett Ekonomistyrningsprogram för hantering av Byggprojekt. Programmet används sedan hösten 2009 av Byggadministration Harald Olsson AB i ett flertal projekt för utvärdering.
BYGGEK beräknas kunna lanseras på marknaden under hösten 2010.

  

Ritverktyg
Vi utvecklar ritverktyg för AutoCAD® Architecture.

Kontoret 97 är ett egenutvecklat tidredovisningssystem, vilket även innehåller moduler för projekthantering och kundstöd. 
Kontoret 97 har varit ryggraden i Byggadministration Harald Olsson AB:s interna datorstöd i mer är ett decennium. Kontoret 3000 är en vidareutvecklingsprodukt med modernare verktyg och bland annat även en integration med vår bokföring som mål. Ett flertal intressenter ingår och projektet beräknas vara klart under 2012.

logo